AppGrooves offers Best 10 Apps & Games for over 600 categories so you don’t have to. Learn more.

OTP Banka

OTP Banka

OTP Banka Slovensko, a.s.

Manage your money easily and conveniently

3.1
447 Reviews 50K+
Free
21B
  • Free
3.1
447 Ratings
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

Video & Screenshots

App Description

Google Play

Funkcie dostupné v aplikácii:

• Zostatky na účtoch
• SEPA Platby
• Prevody medzi vlastnými účtami
• Platba pomocou IBAN a QR skenera
• Trvalé príkazy
• Inkasá
• Opakovanie platby
• Odpovedanie na platbu
• Úprava a zrušenie budúcej platby
• Preddefinovaní príjemcovia
• Zdieľanie a kopírovanie čísla účtu
• Prehľad účtov a kariet
• História pohybov
• Aktivácia a blokovanie karty
• Nastavenie limitov na kartách
• Splátka kreditnej karty
• Prehľad úverov
• Zriadenie cestovného poistenia
• Plnenie podmienok aktívneho klienta
• Prepínanie medzi zmluvami
• Správy
• Vyhľadávanie bankomatov
• Kurzový lístok

People who viewed this app also viewed

Checkout These Best Alternatives to OTP Banka

Let us help you with your problems.

What’s New

Google Play

Feedback or Complaints? AppGrooves helps you contact the developer directly.

Please contact below.


AppGrooves is your all-inclusive guide to the newest, hottest apps and games

OTP Banka

OTP Banka

3.1 447 Reviews
50K+

Did you Like this app?