Facebook_pixel
iFind Khuyến Mãi - Hoàn Tiền

iFind Khuyến Mãi - Hoàn Tiền

iFind Corporation

Use Deals - Refund Now

3.9 Ratings 6K+ Reviews 500K+ Downloads

Ratings & Reviews

Write a Review
 • Feb 25, 2019

  By Ha Le
  A useful app for everyone
 • May 27, 2019

  By Tiến Đạt Nguyễn
  ứng dụng sài rất tốt
 • Aug 2, 2019

  By hung van
  ok
 • Apr 29, 2019

  By hung bui
  hay
 • Apr 13, 2019

  By Hoang Phuc Vo
  good
 • Apr 28, 2019

  By Bui Hai
  good
 • Apr 11, 2019

  By Ngoc bui thi
  Very good!
 • Mar 10, 2019

  By van giau nguyen
  mo
 • Mar 7, 2019

  By Nhat Pham
  good app 👍
 • Jul 8, 2019

  By Mr Nam
  tiếc cho ứng dụng tốt thế này phải ngừng hoạt động.
 • Feb 25, 2019

  By Ha Le
  A useful app for everyone
 • May 27, 2019

  By Tiến Đạt Nguyễn
  ứng dụng sài rất tốt
 • Aug 2, 2019

  By hung van
  ok
 • Apr 29, 2019

  By hung bui
  hay
 • Apr 13, 2019

  By Hoang Phuc Vo
  good
 • Apr 28, 2019

  By Bui Hai
  good
 • Apr 11, 2019

  By Ngoc bui thi
  Very good!
 • Mar 10, 2019

  By van giau nguyen
  mo
 • Mar 7, 2019

  By Nhat Pham
  good app 👍
 • Jul 8, 2019

  By Mr Nam
  tiếc cho ứng dụng tốt thế này phải ngừng hoạt động.
 • Aug 3, 2019

  By Trọng Tín Võ
  tự nhiên có gần 20k điểm rồi giờ thành 0 đồng???
 • Aug 17, 2020

  By Toan Nguyen
  App quá chậm. Không đủ kiên nhẫn để dùng.
 • Jun 3, 2019

  By Captain Croc
  đầy thất vọng, ko có khung lấy mã hứa sẽ kiểm tra rồi mất tăm không giải quyết, hôm nay lại có dụ sẽ reset điểm đã tích của user kêu vào kho quà đổi, vào thì trời ơi toàn deal gì không, mấy cái muốn đổi thì hết mã, không có hiện lên số lượng cho ng ta biết, gọi điện khiếu nại thì đc bảo là đổi được gì thì đổi. Không thấy có sự tôn trọng nào, đổ vỡ tất cả niềm tin vào cái app này. Mất biết bao nhiêu điểm.
 • Aug 25, 2020

  By Kun Zen
  Không xài được
 • Jun 6, 2019

  By duy huynh ngoc le
  ok
 • Mar 30, 2019

  By Thai Luong Xuan
  kêu hoàn tiền mà đến vài tháng nay vẫn chờ duyệt không hiểu duyệt đến bao giờ
 • Jul 15, 2019

  By Sean Trong
  Bị xoá tài khoản và mất hết sạch điểm mà không biết lý do.

No reviews available

No reviews available

 • Feb 25, 2019

  By Ha Le
  A useful app for everyone
 • May 27, 2019

  By Tiến Đạt Nguyễn
  ứng dụng sài rất tốt
 • Aug 2, 2019

  By hung van
  ok
 • Apr 29, 2019

  By hung bui
  hay
 • Apr 13, 2019

  By Hoang Phuc Vo
  good
 • Apr 28, 2019

  By Bui Hai
  good
 • Apr 11, 2019

  By Ngoc bui thi
  Very good!
 • Mar 10, 2019

  By van giau nguyen
  mo
 • Mar 7, 2019

  By Nhat Pham
  good app 👍
 • Jul 8, 2019

  By Mr Nam
  tiếc cho ứng dụng tốt thế này phải ngừng hoạt động.

No reviews available

No reviews available

 • Aug 17, 2020

  By Toan Nguyen
  App quá chậm. Không đủ kiên nhẫn để dùng.
 • Aug 3, 2019

  By Trọng Tín Võ
  tự nhiên có gần 20k điểm rồi giờ thành 0 đồng???
 • Jun 3, 2019

  By Captain Croc
  đầy thất vọng, ko có khung lấy mã hứa sẽ kiểm tra rồi mất tăm không giải quyết, hôm nay lại có dụ sẽ reset điểm đã tích của user kêu vào kho quà đổi, vào thì trời ơi toàn deal gì không, mấy cái muốn đổi thì hết mã, không có hiện lên số lượng cho ng ta biết, gọi điện khiếu nại thì đc bảo là đổi được gì thì đổi. Không thấy có sự tôn trọng nào, đổ vỡ tất cả niềm tin vào cái app này. Mất biết bao nhiêu điểm.
 • Aug 25, 2020

  By Kun Zen
  Không xài được
 • Jun 6, 2019

  By duy huynh ngoc le
  ok
 • Mar 30, 2019

  By Thai Luong Xuan
  kêu hoàn tiền mà đến vài tháng nay vẫn chờ duyệt không hiểu duyệt đến bao giờ
 • Jul 15, 2019

  By Sean Trong
  Bị xoá tài khoản và mất hết sạch điểm mà không biết lý do.

What’s Groovy

What’s Subpar

Want more reviews? Sign up for free to get all-access!

As well as curated coupons daily to your inbox. Save up to 90% on Apps & Games.

We will never share or sell your data with third parties. You can opt out anytime.

Loading...

iFind Khuyến Mãi - Hoàn Tiền

iFind Khuyến Mãi - Hoàn Tiền